تانکر سوخت رسان ۱۳۹۶-۱۲-۹ ۰۷:۱۳:۱۳ +۰۰:۰۰

تانکر سوخت رسان

با توجه به اهمیت تجهیزات زمینی هواپیما در حوزه خدمات فرودگاهی و اهمیت این موضوع در حوزه خدمات رسانی لازم است در برخی از فرودگاه ها از دستگاه تانکر حمل سوخت استفاده کرد،به عبارت دیگر وظیفه این دستگاه رساندن سوخت مورد نیاز به تجهیزات زمینی در حال ارائه خدمات می باشد.دستگاه سوخت رسان از دو قسمت عمده شاسی خودرو و تانکر تشکیل شده است.شاسی خودرو بنابر درخواست مشتری و میزان حجم تانکر قابل تغییر می باشد.این دستگاه دارای یک پمپ سوخت رسان به همراه یک عدد شمارنده میزان سوخت خروجی از تانکر می باشد.

پمپ سوخت رسان می تواند بصورت برقی باشد و با جریان باطری خودرو کار کند و یا بصورت مکانیکی و یا مکانیکی هیدرولیکی باشد.این دستگاه دارای یک عدد شلنگ به طول تقریبی ۴ متر و یک عدد نازل سوخت رسان می باشد.تانکر سوخت با توجه به ابعاد شاسی از ۲۰۰۰ لیتر تا ۱۲۰۰۰ لیتر قابل تغییر است.ضمنا از صفحات موج گیر جهت ثبات دستگاه داخل تانکر استفاده شده است.