سرویس بهداشتی ۱۳۹۶-۱۲-۶ ۰۵:۴۹:۰۸ +۰۰:۰۰

توالت سرویس (Toilet Service )

 

مخزن آب:

*دارای شیلنگ شارژ

*دارای درجه نمایش مقدار

*کنتر مخصوص میزان ترکیب

*دارای پمپ میکس

*دارای دریچه های مخصوص جهت پاکسازی

 

مخزن ضایعات:

*دارای شیلنگ و کوپلینگ مخصوص

*دارای فواره های شستشوی داخلی

*دارای شیر تخلیه و شیلنگ به فاضلاب

*دارای کاور و پوشش جهت جلوگیری از سرما و نما سازی

*دارای دریچه های مخصوص جهت پاکسازی

 

مخزن مواد:

*دارای درجه نمایش مقدار

*کنتر مخصوص میزان ترکیب

*دارای کاور و پوشش جهت جلوگیری از سرما و نما سازی

*دارای دریچه های مخصوص جهت پاکسازی

 *پمپ با دبی لازم و کنترل شده جهت انتقال آب و مواد جهت شستشوی مخزن هواپیما به همراه کوپلینگ مخصوص می باشد .

*نصب بر روی شاسی متحرک (کششی)