با ما در تماس باشید : 021 65733466|info@thf.co.ir
ضدیخ پاش 2018-02-28T09:07:33+00:00

ضد یخ پاش

عمدتا از دستگاه ضدیخ پاش در فصول سرما به خصوص در نقاط سردسیر استفاده می شود.وظیفه این دستگاه حفظ حالت ایرودینامیک هواپیما جهت برخواستن از باند پروازی فرودگاه می باشد.این دستگاه با پاچش ترکیب آب و ضدیخ بر روی بدنه هواپیما و یا یخ زدایی نقاط حساس و مهم آن نظیر بال ها امکان یک پرواز ایمن را برای خلبان و همراهان تامین می نماید.فرایند کار در این دستگاه بدین صورت است که مواد ضدیخ با آب گرم با درصد مناسب پس از اختاتط به وسیله پمپ به سمت بالابر نصب شده بر روی شاسی خودرو هدایت می شود و اپراتور با استفاده از نازل اقذام به پاچش مایع می نماید.معمولا این دستگاه دارای دو عدد تانکر می باشد.یک عدد تانکر جهت مواد ضدیخ پاش و یک عدد تانکر جهت نگهداری آب.هر دو تانکر با عایق مناسب جهت عدم تبادل دما با محیط ایزوله شده اند.جهت گرم کردن آب و یا احیانا مواد از یک یا دو عدد مشعل گازوییل سوز استفاده می شود.