با ما در تماس باشید : 021 65733466|info@thf.co.ir
هیتر 2018-02-28T08:28:39+00:00

هیتر(Heater)

جهت تامین هوای مطلوب و مناسب به منظور رفاه مسافران داخل هواپیما و خدمه هواپیما در فصل سرما از دستگاه هیتر استفاده می شود،به عبارتی این دستگاه هوای گرم با درجه حرارت مناسب را توسط رابط های مناسب به داخل هواپیما هدایت می کند.این دستگاه می تواند به صورت برقی و یا بصورت مکانیکی طراحی شود.در نوع برقی از مقاومت های همسان و یک موتور ژنراتور استفاده میشود.مقاومت ها جریان مورد نیاز را را از موتور ژنراتور می گیرند و داغ می شوند سپس جریان هوای عبوری از روی مقاومت ها توسط یک عدد فن تامین می شود به سمت هواپیما توسط شلنگ و کوبلینگ استاندارد منتقل می گردد.در نوع مکانیکی آب گرم شده توسط موتور به یک رادیاتور هدایت شده سپس جریان هوای عبوری از رادیاتور جهت گرم کردن داخل هواپیما استفاده می شود.