فرم ارسال گزارش خطر

ضمن قدردانی از احساس مسئولیت شما در ایجاد محیطی امن برای کارکنان و مسافران در صورتی که پیش بینی خطری را در ایستگاه کاری خود دارید با استفاده از این فرم آن را اطلاع رسانی کنید تا به سرعت نسبت به برطرف کردن خطر اقدام شود.
 • مشخصات فردی

  لطفا اطلاعات پرسنلی مورد نیاز را وارد نمایید
 • لطفا جهت دسترسی سریع یک تلفن تماس وارد نمایید.
 • اطلاعات خطر مشاهده شده:

  لطفا در گزینه های زیر را متناسب با مشاهدات خود پر کنید. توضیحات دقیق همراه با جزئیات به کارشناسان ما کمک خواهد کرد تا روند رسیدگی به خطر و جلوگیری از حوادث را با سرعت بیشتری پیگیری کنند.
 • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  اولین بار این خطر را در چه تاریخی مشاهده کردید؟
 • مشاهدات خود را شامل موانع، خرابی ها، پیش بینی و یا هر موضوعی که میتواند عامل خطر شود و از نظر شما باید به آن رسیدگی شود در این کادر شرح دهید.
 • با توجه به مشاهدات خود از ایستگاه کاری و خطر راه حل پیشنهادی شما برای رفع آن چیست؟ پیشنهادات شما میتواند کارشناسان ما را برای رسیدگی دقیقتر به این موضوع کمک کند.